Raepers Fashion en Textiel waakt over uw persoonlijke gegevens

In onze winkels Raepers Fashion en Textiel hechten wij zeer veel belang aan uw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we uw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 willen we u graag informeren hoe we omgaan met uw gegevens.
Algemene principes inzake gegevens:
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:
  • Uw gegevens en informatie is alleen van u en niet van ons. U moet in staat zijn om deze gegevens te controleren en geïnformeerd en vertrouwd zijn met alles wat we met uw informatie doen.
  • Indien nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen voor professionele doeleinden die we u hebben uitgelegd. Wij zullen dit enkel doen mits uw toestemming omwille van het wettelijk kader. Als deze doelstellingen niet volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen.
  • Raepers Fashion en Textiel zal zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat je geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop je uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunt beheren.
  • Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Welke persoonsgegevens houden we bij en hoe?

Om een goede dienstverlening te geven, registreren we een aantal persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en uw aankopen. Dit doen wij om u zo goed mogelijk bij te staan bij een volgend bezoek, een bestelling, een klacht of een vraag. Wij verbinden ons ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.
We registreren bij aankoop alle persoonsgegevens die wettelijk noodzakelijk zijn en mits uw toestemming ook extra gegevens zoals uw e-mailadres in ons systeem.
We registreren enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en zullen hier ook met de grootste zorg mee omgaan. Je kan te allen tijde je persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.
Daarnaast voorzien we een mogelijkheid om u zelf in te schrijven op onze nieuwsbrief via de website.
Via onze website houden we geen persoonlijke gegevens bij via cookies of andere analytics methodes. Als we dit ooit doen, zal dit alleen zijn om u beter te kunnen dienen.

In welke gevallen en met wie worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

De persoonlijke gegevens over aankopen die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen. Wij delen nooit gegevens met onze leveranciers.
Uw gegevens kunnen gedeeld worden met een transportfirma als u uw artikels graag thuis geleverd krijgt.
Een grafisch bureau zorgt voor onze grafische en digitale mailings om u op de hoogte te houden van onze acties, promoties en informatieve boodschappen.
Via deze digitale communicatie informeren we u over acties, promoties en andere informatieve berichten zoals zondagsopeningen. Alleen uw naam en e-mail worden online gedeeld en centraal beheerd.
Onze print mailings worden op naam gedrukt, hiervoor delen we naam en adres met de drukker die het drukwerk klaar maakt en BPOST staat in voor de verzending van ons print drukwerk.
In geen geval worden uw persoonlijke gegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden en wij staan altijd garant dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.

Hoe lang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

Uw data worden bewaard zolang je klant bent van één van onze winkels, Raepers Fashion of Raepers Textiel. Omdat de regelmaat van aankopen voor elke klant anders is en het ook belangrijk is uw historiek te kennen om u beter te kunnen helpen behouden wij uw gegevens voor een termijn van 5 jaar.
Indien u zou beslissen dat u niet meer klant wil zijn bij ons, weet dan dat we uw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen ( BTW, waarborg,…) voor een bepaalde termijn van 2 jaar. U zal wel vanaf de dag van uitschrijven geen papieren en digitale mailings meer ontvangen tenzij u zichzelf daar terug voor zou aanmelden.

Kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?

De uitgebreide klantenfiche is enkel raadpleegbaar in onze winkel en niet online. Indien u meer informatie wil over uw gegevens of aanpassingen kan u dat altijd vragen in één van onze winkels. Indien u verwijderd wil worden uit ons volledig klantenbestand dan kan dit ook door even langs te komen in één van onze winkels of door dit telefonisch dit te laten weten.
Voor onze digitale mailings staat er onderaan elke mailing een opt-out. Dit is een makkelijke en snelle manier om u uit te schrijven. U zal na uitschrijven geen enkelemailing meer ontvangen tenzij u zichzelf weer registreert via onze website.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd en beveiligd?

Raepers Fashion en Textiel neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.
We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Onze computersystemen zullen altijd up to date gehouden worden met de laatste beveiligingsupdates en antivirus software zodat de kans minimaal is dat er van buitenaf toegang kan bekomen worden.
De medewerkers van de winkels Raepers Fashion en Textiel zijn volledig op de hoogte van de afspraken en regels die gelden in het kader van de Privacy wetgeving en gaan hier met de grootste zorg en discretie mee om. We zullen nooit gegevens delen met andere klanten tenzij daar toestemming voor gegeven is.

Sociale media

Om u beter te kunnen informeren gebruiken we ook sociale media zoals bv Facebook en in de toekomst mogelijk nog andere kanalen. Wij behouden het recht om te kiezen voor de sociale kanalen die voor ons interessant kunnen zijn.
Voor sociale kanalen is geen registratie noodzakelijk bij Raepers Fashion of Textiel, maar bij het sociale kanaal zelf. Voor Facebook nodigen wij u eenmaliguit via onze email-adressenlijst om onze Facebook pagina te accepteren voor toekomstige berichten. Aangezien u dit volledig zelf beheert bent u vrij om dit toe te staan of niet. En ook om deze connectie op te zeggen op eender welk moment zonder onze toestemming.

Wijzigingen aan ons Privacy Beleid

Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze Raepers website of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.
Onze privacy pagina is aangepast op 21 mei 2018.
Menu